chronometric
chronometric [krän΄ə me′trik]
adj.
of a chronometer or chronometry: also chronometrical
chronometrically
adv.

* * *

* * *


Universalium. 2010.

Look at other dictionaries:

  • Chronometric — Chron o*met ric, Chronometrical Chron o*met ric*al, a. [Cf. F. chronom[ e]trique.] Pertaining to a chronometer; measured by a chronometer. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • chronometric — [krän΄ə me′trik] adj. of a chronometer or chronometry: also chronometrical chronometrically adv …   English World dictionary

  • chronometric — also chronometrical adjective Date: 1830 of or relating to a chronometer or chronometry • chronometrically adverb …   New Collegiate Dictionary

  • chronometric — adjective Of or pertaining to a chronometer or to chronometry …   Wiktionary

  • chronometric — chro·no·met·ric .krän ə me trik, .krō nə also chro·no·met·ri·cal tri kəl adj of or relating to a chronometer or chronometry …   Medical dictionary

  • chronometric — chron·o·met·ric …   English syllables

  • chronometric — …   Useful english dictionary

  • chronometric adjustment — įsišaudymas naudojant sekundmatį statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Įsišaudymas į šaudančius taikinius, kai sprogimų nuokrypiai į tolį nustatomi pagal taikinių šūvių ir savų sviedinių (minų) sprogimų blyksnio ir garso intervalų skirtumą.… …   Artilerijos terminų žodynas

  • Chronometrical — Chronometric Chron o*met ric, Chronometrical Chron o*met ric*al, a. [Cf. F. chronom[ e]trique.] Pertaining to a chronometer; measured by a chronometer. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • chronometer — chronometric /kron euh me trik/, chronometrical, adj. chronometrically, adv. /kreuh nom i teuhr/, n. 1. a timepiece or timing device with a special mechanism for ensuring and adjusting its accuracy, for use in determining longitude at sea or for… …   Universalium

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”