Quran


Quran
Quran or Qur'an [koo rän′, kooran′]
n.

* * *


Universalium. 2010.

Look at other dictionaries:

  • Quran — Qu*ran (k[.u]*r[aum]n ), n. See {Koran}. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Quran — 1876, variant spelling (preferred by scholars) of KORAN (Cf. Koran) (q.v.), from Arabic qur an, lit. book, reading, recitation, from qara a to read …   Etymology dictionary

  • Quran — or Qur an [koo rän′, kooran′] n. KORAN …   English World dictionary

  • Quran — Part of a series on the …   Wikipedia

  • quran — 1. f. sif. Qurmaqla, quruculuqla məşğul olan; yaradıcı, qurucu. Hər bir namuslu yazıçı öz əsərləri ilə quran və yaradan həmvətənlərini ruhlandırmalıdır. 2. is. Müsəlmanların müqəddəs dini kitabı. Nə bilir oxumayan müshəfi hüsnün şərhin; Yerə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Quran — Koran Ko ran (k[=o] ran or k[ o]*r[aum]n ; 277), n. [Ar. qor[=a]n; with the Ar. article, Alkoran, Alcoran; = Turk. Pers. qur[^a]n, from Ar. quran, qoran, book, reading, from q[^a]r[^a], read. See {Alcoran}.] The Scriptures of the Muslims,… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Quran — Die erste Sure al Fatiha in einer Handschrift von Hattat Aziz Efendi (Transkription und Übersetzung auf der Bildbeschreibungsseite) Der Koran oder Qur an [qurˈʔaːn] (‏القرآن‎ al qurʾān, „d …   Deutsch Wikipedia

  • Quran — [[t]kɔːrɑ͟ːn[/t]] also Koran, Qur an N PROPER: the N The Quran is the holy book on which the religion of Islam is based …   English dictionary

  • Quran — or Qur an variant of Koran …   New Collegiate Dictionary

  • QURÂN —    See KORÂN …   The Nuttall Encyclopaedia