great calorie


great calorie
n.
CALORIE (sense 2)

* * *


Universalium. 2010.

Look at other dictionaries:

  • great calorie — great calorie, = large calorie. (Cf. ↑large calorie) …   Useful english dictionary

  • great calorie — n. CALORIE (sense 2) …   English World dictionary

  • great calorie — kilokalorija statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Nesisteminis šilumos kiekio ir kaloringumo matavimo vienetas. Žymimas kcal: 1 kcal skaitine verte lygi šilumos kiekiui, kurio reikia 1 kg vandens pašildyti 1 K 1 atm… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • great calorie — kilokalorija statusas T sritis chemija apibrėžtis Nesisteminis šilumos kiekio ir energijos vienetas (1 kcal = 4,1868 kJ). santrumpa( os) kcal atitikmenys: angl. great calorie; kg cal; kilocalorie; large calorie rus. килокалория …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • great calorie — one thousand calories, amount of heat needed to raise the temperature of a liter of water by one degree …   English contemporary dictionary

  • calorie — [kal′ə rē] n. [Fr < L calor, heat; akin to calere, to be warm < IE base * kel , warm > OE hlēowe, warm] 1. the amount of heat needed to raise the temperature of one gram of water one degree celsius; gram calorie; small calorie 2.… …   English World dictionary

  • calorie — Synonyms and related words: BTU, British thermal unit, atomerg, dinamode, dyne, energid, erg, foot pound, great calorie, horsepower hour, horsepower year, joule, kilocalorie, kilogram meter, kilowatt hour, photon, quantum, rational calorie, therm …   Moby Thesaurus

  • grande calorie — kilokalorija statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Nesisteminis šilumos kiekio ir kaloringumo matavimo vienetas. Žymimas kcal: 1 kcal skaitine verte lygi šilumos kiekiui, kurio reikia 1 kg vandens pašildyti 1 K 1 atm… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • kilogram calorie — kilokalorija statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Nesisteminis šilumos kiekio ir kaloringumo matavimo vienetas. Žymimas kcal: 1 kcal skaitine verte lygi šilumos kiekiui, kurio reikia 1 kg vandens pašildyti 1 K 1 atm… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • kilogramme calorie — kilokalorija statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Nesisteminis šilumos kiekio ir kaloringumo matavimo vienetas. Žymimas kcal: 1 kcal skaitine verte lygi šilumos kiekiui, kurio reikia 1 kg vandens pašildyti 1 K 1 atm… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas