Bermudarig
Bermuda rig n. Nautical
A fore-and-aft rig distinguished by a tall triangular mainsail and a sharply raked mast, widely used on cruising and racing vessels. Also called Marconi rig.

* * *


Universalium. 2010.

Look at other dictionaries:

  • Bermudarig — Den mest brugte form for rigning på moderne sejljoller. Kendetegnet ved et agterlig, der buer bagud og holdes strakt af sejlpinde …   Danske encyklopædi

  • Brøkdelsrig — En bermudarig, hvor forstaget blot går ca. 7/8 op ad masten …   Danske encyklopædi

  • Kappe — Den del af et storsejlets agterlig, der krummer udenfor en ret linie fra skødebarm til faldbarm på en bermudarig …   Danske encyklopædi

  • Sejlnåd Sømmen, hvor sejlet er syet sammen — Sejlpind Stiver til at holde sejlets kappe i storsejlet på en bermudarig. Anbringes i sejllommerne for at få sejlet til at stå roligt med en jævn kurs …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”