Meng


Meng
(as used in expressions)
Meng K'o
Meng tzu
Nei meng ku

* * *


Universalium. 2010.