white potato


white potato
potato (def. 1).
[1785-95, Amer.]

* * *


Universalium. 2010.