self-estimation


self-estimation
n.

* * *


Universalium. 2010.

Look at other dictionaries:

  • Self-estimation — Self es ti*ma tion, n. The act of estimating one s self; self esteem. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • self-estimation — savivertė statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Individo savęs paties, savo galimybių, gebėjimų, savybių, veiklos rezultatų ir vietos tarp kitų žmonių vertinimas. atitikmenys: angl. self estimation; self evaluation vok.… …   Sporto terminų žodynas

  • self-estimation — n …   Useful english dictionary

  • adequate self-estimation — adekvati savivertė statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Savęs vertinimas, kai žmogaus pretenzijos atitinka jo galimybes, kai nėra atotrūkio tarp realiojo ir idealiojo Aš. atitikmenys: angl. adequate self estimation vok. adäquate… …   Sporto terminų žodynas

  • self-evaluation — savivertė statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Individo savęs paties, savo galimybių, gebėjimų, savybių, veiklos rezultatų ir vietos tarp kitų žmonių vertinimas. atitikmenys: angl. self estimation; self evaluation vok.… …   Sporto terminų žodynas

  • Self-Defense — • The right of a private person to employ force against any one who unjustly attacks his life or person, his property or good name Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006. Self Defense     Self Defense …   Catholic encyclopedia

  • self-important — having or showing an exaggerated estimation of one s own importance, 1775, from SELF (Cf. self) + IMPORTANT (Cf. important) …   Etymology dictionary

  • self-made estimation — vidinis įvertinimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pačių mokymo, sportinio rengimo vyksmo dalyvių (mokytojo, trenerio, sportininko) parengtumo rodiklių, jų kaitos, pasiektų rezultatų varžybose įvertinimas. atitikmenys: angl …   Sporto terminų žodynas

  • self-depreciation — /sɛlf dəpriʃiˈeɪʃən/ (say self duhpreeshee ayshuhn), / prisi , preesee / noun a lowering in estimation of oneself …   Australian English dictionary

  • self image — person s conception of himself, person s estimation of his abilities or worth …   English contemporary dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.