cosmopolitism

* * *


Universalium. 2010.

Look at other dictionaries:

  • cosmopolitism — COSMOPOLITÍSM s.n. 1. Concepţie din epoca sclavagismului grec şi roman, care promova ideea cetăţeniei universale . ♦ Concepţie potrivit căreia patria e lumea întreagă, iar omul, cetăţean al ei. 2. (Ieşit din uz) Admiraţie manifestată faţă de tot… …   Dicționar Român

  • Cosmopolitism — Cos*mop o*li*tism (k?z m?p ? l? t?z m), n. The condition or character of a cosmopolite; disregard of national or local peculiarities and prejudices. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • cosmopolitism — noun see cosmopolite …   New Collegiate Dictionary

  • cosmopolitísm — s. n …   Romanian orthography

  • cosmopolitism — n. character of a cosmopolite; disregard of national or local oddness and prejudices …   English contemporary dictionary

  • cosmopolitism — cos·mo·po·lit·ism …   English syllables

  • cosmopolitism — käzˈmäpəˌlīd.ˌizəm, ləˌtiz , ˌkäzməˈpäləˌtiz noun ( s) : cosmopolitanism …   Useful english dictionary

  • cosmopolite — cosmopolitism, n. /koz mop euh luyt /, n. 1. a person who is cosmopolitan in his or her ideas, life, etc.; citizen of the world. 2. an animal or plant of worldwide distribution. [1590 1600; < Gk kosmopolítes citizen of the world, equiv. to kosmo… …   Universalium

  • cosmopolit — COSMOPOLÍT, Ă, cosmopoliţi, te, adj. 1. (Adesea substantivat) Care aparţine cosmopolitismului, privitor la cosmopolitism; care manifestă cosmopolitism. ♦ (Ieşit din uz) Care era atras de tot ce era străin. 2. Care ţine de mai multe culturi, comun …   Dicționar Român

  • Космополиты — Космополитизм (от др. греч. κοσμοπολίτης  космополит, гражданин мира)  мировоззрение мирового гражданства, ставящее общечеловеческие интересы и ценности выше интересов отдельной нации. Содержание 1 История 2 Космополитизм и патриотизм …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”