Ch.B.
Bachelor of Surgery.
[ < L Chirurgiae Baccalaureus]

* * *


Universalium. 2010.

Look at other dictionaries:

  • Ch.B. — abbr. Bachelor of Surgery. Etymology: L Chirurgiae Baccalaureus * * * Bachelor of Surgery. [ < L Chirurgiae Baccalaureus] * * * Ch.B., Bachelor of Surgery (Latin, Chirurgiae Baccalaureus) …   Useful english dictionary

  • Ch.-B. — Als Bestellmenge (auch: Losgröße der Beschaffung, bei Stoffen: Charge) wird eine Menge an Produkten bzw. Einzelteilen bezeichnet, die im Rahmen des Fremdbezugs zur Befriedigung des Teilebedarfes in einer gemeinsamen Bestellung beschaffen wird,… …   Deutsch Wikipedia

  • Ch.B. — Abbreviation for Chirurgiae Baccalaureus, Bachelor of Surgery …   Medical dictionary

  • Ch.B. — Chirurgiae Baccalaureus Bachelor of Surgery …   Latin abbreviations

  • Ch̕ungch̕ing — Ch[b]̕ungch̕ing[/b] (izg. čȕngčȉng) m DEFINICIJA grad i luka na rijeci Yangtze, pokrajina Szechwan, Kina, 2.267.000 stan …   Hrvatski jezični portal

  • Ch̕angsha — Ch[b]̕angsha[/b] (izg. čȁnsa) ž DEFINICIJA grad na JI Kine, pokrajina Hunana, 1,1 mil. stan …   Hrvatski jezični portal

  • Ch̕angch̕un — Ch[b]̕angch̕un[/b] (izg. čȁnčȅn) m DEFINICIJA 1. grad u SI Kini, provincija Mandžurija, 1.860.000 stan. 2. pov. Hsinkinh pod japanskom okupacijom (1931 1945) …   Hrvatski jezični portal

  • Ch̕ingtao — Ch[b]̕ingtao[/b] (izg. tsȉngtȁo) m DEFINICIJA grad i luka na I Kine, pokrajina Shantung, 1.459.200 stan …   Hrvatski jezični portal

  • Ch̕ich̕ihaerh — Ch[b]̕ich̕ihaerh[/b] (izg. čìčiksaer) m DEFINICIJA 1. grad u SI Kini, pokrajina Heilungkiang, 1.070.100 stan. 2. pov. Lungkiang (1913 1947) …   Hrvatski jezični portal

  • bəzənmək — 1. qayıd. Özünə zinət vermək, özünə bəzək vurmaq; yaraşıqlı geyinmək. Güzgünün qabağında bəzənmək. 2. məch. Bəzək vurulmaq, zinətləndirilmək, yaraşığa salınmaq, gözəlləşdirilmək, gözə xoş gələn şəklə salınmaq. Otaqların divarları zərif naxışlı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”