phytotoxic
phytotoxicity /fuy'toh tok sis"i tee/, n.
/fuy'teuh tok"sik/, adj.
1. of or pertaining to phytotoxin.
2. inhibitory to the growth of or poisonous to plants.
[1930-35; PHYTO- + TOXIC]

* * *


Universalium. 2010.

Look at other dictionaries:

  • phytotoxic — [fīt΄ō täk′sik] adj. toxic to plants phytotoxicity [fīt΄ətäk sis′ə tē] n …   English World dictionary

  • phytotoxic — 1. Poisonous to plant life. 2. Pertaining to a phytotoxin. * * * phy·to·tox·ic .fīt ə täk sik adj 1) of or relating to a phytotoxin 2) poisonous to plants <phytotoxic compounds> phy·to·tox·ic·i·ty täk sis ət ē n …   Medical dictionary

  • phytotoxic — adjective Date: 1926 poisonous to plants • phytotoxicity noun …   New Collegiate Dictionary

  • phytotoxic — adjective Characteristic of a phytotoxin …   Wiktionary

  • phytotoxic — faɪtÉ™ tÉ‘ksɪk / tÉ’k adj. of phytotoxin, of a poison produced by plants; poisonous to plants, harmful to plants …   English contemporary dictionary

  • phytotoxic — adjective Botany poisonous to plants. Derivatives phytotoxicity noun …   English new terms dictionary

  • phytotoxic — phy·to·toxic …   English syllables

  • phytotoxic — phy•to•tox•ic [[t]ˌfaɪ təˈtɒk sɪk[/t]] adj. ppa inhibitory to the growth of or poisonous to plants • Etymology: 1930–35 phy to•tox•ic′i•ty ˈsɪs ɪ ti n …   From formal English to slang

  • phytotoxic — adj. poisonous to plants …   Useful english dictionary

  • phytotoxic agents — fitotoksinai statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Nuodingosios cheminės medžiagos augalams naikinti. Fitotoksinai naudojami žemės ūkyje piktžolėms naikinti. Fitotoksinai skirstomi į ↑herbicidus, arbocidus, algicidus, ↑… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”